top of page

ÁSZF

A   PRYMO Kft. által üzemeltetett www.szakikurtos.hu és egyéb társ, illetve aloldalainak oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ön elfogadja PRYMO Kft. továbbiakban, mint a Szolgáltató által meghatározott szerződési feltételeket és adatkezelési elveket.

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 8 - 16 óra között érhető el.

A panaszkezelést az ügyfélszolgálat végzi. Minőségi, vagy mennyiségi kifogás esetén, kérjük még aznap keressen minket a info@szakikurtos.hu email címen vagy telefonon +36 30 601 0000-ás számon. Panasza a lehető leghamarabb kivizsgálásra kerül, melyről írásban értesíti PRYMO Kft. a megrendelőt.

A Szolgáltató alapadatai:

Név: PRYMO Kft.

Székhely: H-1027 Budapest, Bem József u. 6 fszt.

Cégjegyzékszám:  01-09-300478

Adószám 25992632-2-41

Telefonszám: +36 30 601 0000

E-mail: info@szakikurtos.hu

Webcím: www.szakikurtos.hu

2. A Felhasználó

A Felhasználó a www.szakikurtos.hu honlapon regisztráló, a Szolgáltatást rendelés leadásával igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy amely a regisztráció, illetve a Rendelés során köteles megadni az alábbi adatait:

 • teljes név / számlázási név

 • szállítási cím

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • adószám

 • kapcsolattartó

Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Rendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére online vagy telefonos megrendelés alapján, kürtőskalács és egyéb kiegészítő termékek gyártását és kiszállítói szolgáltatását nyújtja. (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltatás alapján, a Felhasználó, a Szolgáltató által a www.szakikurtos.hu honlapon kürtőskalács és egyéb kiegészítő termékek kínálatából telefonon vagy e-mailben a kiválasztott termékeket rendelheti meg.

Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak teljes mértékben megfelel.

A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a Rendelés részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a www.szakikurtos.hu honlapon, üzletkötőin keresztül, valamint hírlevelében.

Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;

 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, PRYMO Kft. közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;

 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;

 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;

 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;

 • www.szakikurtos.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;

 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A PRYMO Kft. jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki PRYMO Kft.. kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.

A Rendelés általános szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése

Kürtőskalács és egyéb kiegészítő termékek iránti igényét (a továbbiakban: Rendelés) a Felhasználó az alábbi módokon adhatja le.:

 • e-mailen az info@szakikurtos.hu -n a termékek megnevezésével,

 • telefonon a +36 30 601 0000 -as számon

Rendelés online felületen

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat együttes a regisztráció során, a Felhasználó általi elfogadásával a Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó Általános és Felhasználási Feltételek hatályba lépnek.

A regisztráció után a Felhasználó a rendszerkezelőtől kap egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználónak új jelszót generálni.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

Az egyedi szerződés létre jöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Rendelés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti a Felhasználót.

A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létre jöttét és online felületen történt bankkártyás fizetést követően a Rendelést megváltoztatni, illetve törölni nem lehet.

A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.

4. A Szolgáltatás díja / Árak

A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetése az árú kézhezvételénél, a pontos számla alapján történik. A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Foglalás alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, az átvétel helyszínén köteles megfizetni.

A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.

Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználó, valamint a Rendelés során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen köteles.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát minden előzetes értesítés nélkül fenntartja, ezekről a Felhasználókat a honlapon tájékoztatja. Az árak minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban értendőek.

Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az oldal, vagy a nyomtatott kiadvány felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg egyéb hiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Ha a nyomtatott anyagokon és a weben található ár nem egyezik, az nyomdahibának minősül, és a weblapon lévő ár az irányadó.

 

5. A fizetés módja:

Készpénzes fizetés esetén a fizetés a szállítási napon készpénzben történik a kiszállítást végző kollégánk részére, számla ellenében.

A számlát, az első szállítási napon a termékkel együtt kapja meg. A számlák mindegyike ÁFA levonásra alkalmas.

6. Rendelés lemondása/módosítás:

Megrendelést és lemondást a termékek kiszállítását megelőző munkanap nap 15 óráig tudjuk elfogadni.

A rendelés lemondáshoz / módosításhoz kérjük, keressen minket telefonon +36 30 601 0000 vagy emailen info@szakikurtos.hu

Kiszállítás:

A kiszállítás a meghatározott nap reggel 6 és délután 21 óra között történik PRYMO Kft. munkatársai, megbízottjai által. A termék helyszínre érkezésének időpontja általában azonos, de előre nem látható körülmények miatt változhat.

PRYMO Kft. fenntartja a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására, Ha a szerződést ennek ellenére késedelmesen, vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni, – áru, készlethiány vagy más ok miatt – haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

PRYMO Kft. felhívja figyelmét, hogy kizárólag Szállítási Helyek menüpontban felsorolt helyszínekre vállal kiszállítást, az ettől eltérő kiszállítási címekre leadott rendeléseket teljesíteni nem tudja.

PRYMO Kft. kéri a kedves Vásárlókat, hogy az árut kézbesítéskor a kiszállító kollégánk előtt szíveskedjenek megvizsgálni, és amennyiben a csomagolása sérült, ne vegyék át a terméket, vetessenek fel jegyzőkönyvet, vagy a probléma megoldása érdekében hívják az ügyfélszolgálatot a +36 30 601 0000- ás telefonszámon, illetve info@szakikurtos.hu e-mailen jelentsék be panaszukat!

Kedvezmények igénybevétele:

A kedvezmények visszavonásig érvényesek, melyekről a PRYMO Kft., mind a www.szakikurtos.hu weboldalon, mind egyéb (FB, hírlevél) fórumokon értesíti felhasználóit.

A kedvezményeket csak az arra jogosultak vehetik igénybe.

7. Minőségi garancia:

A Pest Megyei legkorszerűbb eszközökkel felszerelt üzemünkben minden feltétel adott a több féle ízből álló termékpaletta minőségi gyártására, tárolására. Szállítói hálózatunk az ország teljes lefedettségén biztosítja partnereink számára a folyamatos kiszállítást. A szükséges technikai feltételek, háttér eszközök a következőek:

 • 230 V

 • vízvételi lehetőség

Termékeink -18 Celsius fokon, felbontatlanul 6 hónapig őrzik meg szavatosságukat.

A  Szaki Kürtős hivatalos allergénkommunikációja a allergén infók oldalon, illetve a termékek etikett címkéjén található, ettől eltérő nyomdai anyagokért és egyéb kiadvényokért felőlésseget nem vállalunk. Kérjük, súlyos ételintolerancia esetén mindenesteben tájékozodjon honlapunkon, vagy munkatársunknál: info@szakikurtos.hu

8. Felhasználói nyilatkozat

A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat ( https://www.szakikurtos.hu/adatvedelmi-tajekoztato ) teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

Felhasználó kijelenti, hogy a  PRYMO Kft. szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

9. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége

A Felhasználó a Rendeléssel tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. ( Pl.: helytelen szállítási cím)

A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja. 

10. Vitarendezés, illetékességi kikötés

A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók Szolgáltatással kapcsolatos igényeiknek a kielégülésének biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.

Amennyiben a vitás ügy békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság, kizárólagos illetékességét. Felhasználó a Rendeléssel ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

www.szakikurtos.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője PRYMO Kft.,amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a PRYMO Kft. sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;

 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg  a PRYMO Kft. jóváhagyása nélkül;

 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;

 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;

 • nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;

 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

A weboldalon megjelenő tartalmak egy része egy harmadik személy szellemi tulajdonában állnak melyről bővebben itt olvashat:

www.szakikurtos.hu/szerzoi-jogok

A Felhasználási Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Rendelés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@szakikurtos.hu e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a  PRYMO Kft. szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán írásos formának fogadják el az egymásnak a rendeléskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.

A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2022.március 27.

PRYMO Kft.

logo2.png
bottom of page